הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
13.2.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מכרז פומבי דו שלבי מס' 0901-20 לאספקת מוצרי אספקה טכנית

קוד: | תאריך פרסום: 13.1.20
הגוף המפרסם:
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

הרשות מזמינה בזאת הצעות לאספקת מוצרי אספקה טכנית

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/01/2020 עד השעה 15:00 בדואר אלקטרוני michraz@npa.org.il

מועד אחרון להגשה: 13/02/2020 עד השעה 12:00

לקישור למכרז לחץ כאן