הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.3.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9986107 ronitr@kkl.org.il אתר אינטרנט

מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח באתר חץ שחור

קוד: מפ/9036/19 | תאריך פרסום: 19.2.20
הגוף המפרסם:
קרן קימת לישראל

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

קרן קימת לישראל מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח באתר חץ שחור בקיבוץ מפלסים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ראשון בתאריך 15.3.2020 עד לשעה 12:00. (את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)

מועד סיור מציעים (חובה) ביום חמישי בתאריך 5.3.2020 בשעה 15:30 במיקום: אתר חץ שחור - מפלסים

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל בגילת ביום ראשון בתאריך 22.3.2020 בשעה: 12:00 (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

טלפון לברור פרטים בלבד 08-9986107 לגב' רונית רבייב או לדוא"ל ronitr@kkl.org.il

לקישור למכרז לחץ כאן