הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
15.1.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6596227 amikam.hlp@gmail.com אתר אינטרנט

מתן שירותי תכנון שבילי אופניים (סינגל) ופיקוח עליון במועצה המקומית מצפה רמון

קוד: 36/2019 | תאריך פרסום: 1.1.20
הגוף המפרסם:
המועצה המקומית מצפה רמון

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה המקומית מצפה רמון מכריזה על קבלת הצעות מאדריכלי נוף, למתן שירותי תכנון מפורט ופיקוח עליון לפרויקט שבילי אופניים (סינגל) במועצה המקומית מצפה רמון

מועד אחרון להגשה: כל המעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו במעטפה סגורה עליה נכתב מכרז פומבי מס' 36*2019  עד ליום 15.01.2020 ולא יאוחר מהשעה 14:00,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הנהלת המועצה, ברח' נחל סלעית 2 א' במצפה רמון. . לברורים ניתן לפנות בכתב בלבד למייל.: com.gmail@ עד לתאריך: 19/12/30

לקישור למכרז לחץ כאן