הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
2.2.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6461261 bidlog@bgu.ac.il אתר אינטרנט

קבלני מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים

קוד: 2007/2019 | תאריך פרסום: 29.12.19
הגוף המפרסם:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות להגיש הצעה להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ בעבור האוניברסיטה

סיור מציעים: ייערך ביום ב', 06.01.2020 בשעה 14:00. נקודת המפגש: חדר ישיבות 136, קומה1, בניי הסנאט (בניין 71) קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר שבע. ההשתתפות בסיור הינה חובה.

מועד אחרון להגשה: את מעטפת ההצעה הסגורה יש להפקיד בתיבת המכרזים במשרדי מחלקת רכש והספקה, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע. בניין קרייטמן (26), חדר 120, לא יאוחר מיום א', 02.02.2020 בשעה 14:00

לקישור למכרז לחץ כאן