הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
28.1.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

קרצוף, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחובות הגלעד, עיינות/הספורט בעיר ערד

קוד: 34/2019 | תאריך פרסום: 22.12.19
הגוף המפרסם:
עיריית ערד

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: קרצוף, ריבוד, סימון וצביעת כבישים ברחובות הגלעד, עיינות/הספורט בעיר ערד.

סיור מציעים: סיור הקבלנים יתקיים ביום 07/01/2020 בשעה 12:30 נפגשים במחלקת אחזקה. השתתפות בסיור הינה חובה כדי להשתתף במכרז.

מועד אחרון להגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 28/01/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

לקישור למכרז לחץ כאן