הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
1.3.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

02-6583459 moranh@kkl.org.il אתר אינטרנט

מכרז פומבי למתן שירותי עיצוב גרפי והפקות דפוס עבור קרן קימת לישראל

קוד: מפ/12799/19 | תאריך פרסום: 19.2.20
הגוף המפרסם:
קרן קימת לישראל

תחומי עיסוק רלוונטיים

עיצוב

תיאור ההזדמנות העסקית

קרן קימת לישראל מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי עיצוב גרפי והפקות דפוס 
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום ה' בתאריך 13.2.2020 עד לשעה 12:00 (את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל בירושלים, רח' קק"ל 1, קומת כניסה, ביום א' בתאריך 1.3.2020 בשעה: 12:00
(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).טלפון לברור פרטים בלבד: 02-6583459 לגב' מורן הר יחזקאלי או לדוא"ל: moranh@kkl.org.il

לקישור למכרז לחץ כאן