הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
28.1.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9951620 אתר אינטרנט

החלפת חלונות בבריכה המקורה בקאנטרי ערד.

קוד: 35/2019 | תאריך פרסום: 1.1.20
הגוף המפרסם:
עיריית ערד

תחומי עיסוק רלוונטיים

אלומיניום בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת חלונות בבריכה המקורה בקאנטרי ערד.

מפגש מציעים: סיור הקבלנים יתקיים ביום 07/01/2020 בשעה 11:00 נפגשים במחלקת הביצוע. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

מועד אחרון להגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 28/01/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

לקישור למכרז לחץ כאן